Eğitimlerimiz

Branş Eğitimlerimiz

Dikkat ve Zeka Gelişimi
Eğitim programlarımızın yanında öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla onların yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için branş derslerine yer vermekteyiz.
Beden Eğitimi
Düzenli beden hareketleri yaptırılır, yardımcı nesnelerle kurulan oyunlarla bedensel ve sosyal gelişimleri sağlanır.
Yaratıcı Sanat Eğitimi
Amacımız çocuklarımızın yaratıcılığını, hayal güçlerini kullanarak kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri ve özgün çalışmalar yapmaları için desteklemektir. Bilişsel anlamda problem çözme, farklı bakış açıları geliştirme, neden sonuç ilişkisi kurma, yönergeleri anlama ve takip etme, sosyo - duygusal anlamda empati işbirliği, paylaşma, grupla birlikte hareket etme vb. becerileri de yaratıcı sanat çalışmaları yoluyla geliştirme imkanı bulurlar.
Halk Oyunları (Seçmeli)
Alanında uzman eğitmenlerimizin planlaması ile her hafta düzenli olarak etkinliğimizi sürdürmekteyiz. Estetik gelişimin yanı sıra çocuklarımız sadece dans değil, aynı zamanda kültürümüz hakkında bilgi sahibi de olurlar. (Folklorik giysi, efsaneler, çalgılar vb.) Etkinlikte, temel oyun teknikleri verildikten sonra, ekip uyumu, sahne tekniklerini kullanma çalışmaları yaş grubunun özelliğine göre öğretilir. manevi değerler
Adab-ı Muaşeret (Seçmeli)
Henüz öğreti tohumlarının atıldığı yaşta olan evlatlarımıza “Ata kültürü olan” Adab-ı Muaşeret Kurallarını, zarafeti ve naifliği kazandırıp onları toplumda örnek bireyler olarak bir adım öne geçmelerini sağlamaktır. Pamukların arasında sakladığımız göz bebeği çocuklarımıza yine yitirmeye kıyamadığımız bu değerler ile öğretmek ve bezemektir amacımız.

Görsel Sanatlar

Ebru Çalışmaları
Resim uygulamaları, ebru çalışmaları yaptırılır. Ressamlarla ilgili bilgiler verilir.
Santranç Eğitimi
Satranç taşları ve taş hamleleri öğretilir.
Zeka Oyunları
Birbirinden ilginç zeka oyunları çocuklarınız hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Gelişrken için en yeni oyunlar oynarken zeka gelişimleri artmış olacaktır.
Bilişim Teknolojileri
Anaokulu bilişim teknolojileri etkinliğinde amacımız çocuklarımızın bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanmayı sevmelerini, teknoloji ile barışık olmalarını, bilgisayarı yaşamlarında bir eğitim aracı olarak kullanmalarını sağlanmaktır.

Sınıf Eğitimleri

Tam Zamanlı İngilizce
İngilizce eğitimi okulumuzda küçük yaşlardan itibaren başlayarak İngilizce’ ye karşı olumlu tutum geliştirmek farklı dil ve kültürlerin farkına varmak açısından zengin içerik ve materyalle donatılmış bir program çerçevesinde uygulanmaktadır.
Yaşam Becerileri
Programımızda bulunan “Yaratıcı Düşünceyi Destekleme” çalışmaları ile öğrencilerimizin farklı problem durumlarına çözüm üretmelerini, çeşitli ürünler ortaya çıkarmalarını ve bu sayede hayata hazırlanmalarını sağlıyoruz.
Düşünce
Çocuklarımız için fen ve matematik alanında keşifte bulunabilecekleri zengin materyalle beraber keşfederek etkinlikler uygulanmaktadır. Çocuklarımız yaparak ve yaşayarak katılacakları deney-gezi-gözlem çalışmalarına ortamları hazırlamaktayız.
Müzik ve Orf
Orf eğitimi temelde her insanda var olan, duygularını ritm, müzik ve hareketle anlatabilme dinamiğinin müzik eğitimiyle birleşme prensibinden oluşur. Orf yöntemi çocuğun yaratıcılığını geliştirirken aynı zamanda işitsel dikkatini de beslemektedir.Bu sebeple okullarımızda her yaş grubunda haftada bir gün uzman eğitmenler tarafından müzik ve orf eğitimi verilmektedir.
Yaratıcı Drama
Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem, rol yapma ve empati yeteneklerini geliştirmelerine, yardımcı olur.Bu sebeple okullarımızda her yaş grubunda haftada bir gün uzman eğitmenler tarafından drama eğitimi verilmektedir.
Montessori Eğitimi
Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin eğitimcinin onları isteklendirmesinin yerine geçtiği, kendi eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir.Her çocuğun özel ve farklı oluşundan yola çıkar.Çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir.
Robot Kodlama ve İngilizce
Kodlama ve Robotik, gelecek nesillerde ki teknolojinin alt yapısını oluşturarak günümüzde yerini iyice sağlamlaştırmış durumdadır. Geleceğin teknolojisini, çocuklarımıza şimdiden alt yapı oluşturarak öğretmek, onların bilimsel araştırmalara eğilimini ve Kodlama-Robotik teknolojisine adım atmalarını sağlayacaktır.